Forum

Het forum dat door het oudercomité is opgericht en wordt beheerd kan je hier vinden .

Forum Oudercomité

Het forum is momenteel enkel toegankelijk voor leden van het oudercomité en de school .