Ziek of ongeval

Zieke kinderen of kinderen met koorts mag men niet naar school sturen. Zij kunnen op een verantwoorde wijze noch de lessen, noch de buitenschoolse activiteiten volgen.
De ouders zijn verplicht de school onmiddellijk te verwittigen als hun kind een besmettelijke ziekte of aandoening heeft. Hierbij denken we aan roodvonk, impetigo, hersenvliesontsteking, luizen, …
De leerlingen mogen geen gevaarlijke voorwerpen of duur speelgoed meebrengen naar school.

Stappenplan bij ongeval of ziekte Eerste hulp

 • Het personeelslid met toezicht op het kind beoordeelt de ernst van de situatie
 • Hij / zij dient nodige verzorging toe of verwittigt directie/één van de vier nijverheidshelpers op school indien verdere hulp nodig
 • Directie, secretariaat of een nijverheidshelper roept lokale huisarts (Dr. Freddy Meert) of urgentiedienst op voor interventie
 • Directie, secretariaat of nijverheidshelper contacteert ouders of grootouders voor briefing of overleg verdere stappen
 • Indien het kind niet verantwoord op school kan blijven, wordt gevraagd het kind buiten de school op te vangen (vb koorts, misselijkheid)

Ongevallen en schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd voor alle schoolse activiteiten binnen en buiten de klas. De verzekering dekt de eigen ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden). De waarborg voor eigen ongevallen dekt alleen de lichamelijke schade. Kledij, schooltassen, fietsen… zijn niet verzekerd.

Indien het kind op weg van of naar school schade (lichamelijk of materieel) berokkent aan derden, valt dit onder de aansprakelijkheid van de ouders! U doet u er goed aan zelf een polis burgerlijke aansprakelijkheid of een familiale verzekering te onderschrijven. De lichamelijke schade van het schoolkind valt onder de schoolverzekering.

Verzekeringspapieren

Contactpersoon: Annemie Uyttenhove (secretariaat) of directeur
Procedure :

 1. De school of ouders raadplegen en betalen de arts.
 2. De directie vult het eerste blad van het verzekeringsdocument in met de schoolgegevens, de leerlingengegevens en de omstandigheden van het ongeval.
 3. De arts vult het medisch verslag in.
 4. De ouders leggen alle onkosten voor aan het ziekenfonds.
 5. Het ziekenfonds vult de uitgavenstaat in en betaalt een deel terug.
 6. Alle formulieren worden aan de directie van de school afgegeven.
 7. De schoolverzekering verwerkt het dossier en stort de opleg van de verzorgingskosten op de rekening van de ouders.
VANDAAG: dinsdag 16 oktober 2018
snelnieuws

Groeien
hoe doe je dat
vroeg de rups zich af, dromend dat ze al kon vliegen als de mooiste vlinder.
Je doet het best heel traag, bedacht de slak
en stap voor stap, zei de duizendpoot wijs.
Soms is groeien ook best lastig, vond de bij
maar dan ben je gelukkig niet alleen,
dan helpen wij je er wel doorheen.
Rups dacht heel lang na…
Ja, zo zou ze groeien
geduldig, bedachtzaam en naarstig
om dan echt te vliegen,
als de mooiste vlinder.

Filmpjes

Beste bezoeker,

Voortaan kun je filmpjes van activiteiten, uitstappen,… terugvinden op onze facebook-pagina van de school.  Hiervoor klik je gewoon op het icoontje Facebook bovenaan de pagina.

Recente reacties
Naar onze activiteitenkalender

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.

Inschrijven op de nieuwsbrieven

E-mail: