Zorgbeleid

 

We kunnen niet van al onze kinderen dezelfde sterren maken

Wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal  schitteren op hun  manier.

 

Als school vertrekken wij vanuit een goede preventieve basiszorg voor alle leerlingen. Om dit te verwezenlijken zijn er een aantal initiatieven die wij als team onderschrijven.

  • ·         Werken aan een positief klasklimaat.

 

  • ·         Uitbouwen van een veilig pedagogisch klimaat binnen onze klassen.

 

  • ·         De nodige aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind via klasgerichte activiteiten of klasoverschrijdende  momenten.

 

  • ·         Aandacht voor pesten en het onderschrijven van de NO-BLAME methode waarbij er gewerkt wordt met vertrouwensjuffen.

 

  • ·         Afnemen van LVS-toetsen om te kijken waar de leerling in zijn ontwikkeling zit om zo zijn onderwijsbehoeften te bepalen.

 

  • ·         Regelmatige overlegmomenten om de behoeften van de leerlingen te bespreken. Dit kan gaan van een gewoon klasgesprek tot een MDO  waarbij het CLB of andere externe partners aansluiten.

 

  • ·         Overgangsgesprekken tussen opeenvolgende leerjaren om de reeds ondernomen stappen en gemaakte afspraken te verduidelijken.

 

  • ·         Vlotte samenwerking met externen: psychologen, maatschappelijk assistenten, logopedisten, GON-begeleiders, ….

 

  • ·         Duidelijke oudercommunicatie

          Via het klassieke oudercontact (december en juni)

          Het extra zorgcontact voor de leerlingen met nood aan extra ondersteuning.

          Onthaal van nieuwe instappers en hun ouders op vastgelegde momenten.

          Infoavond bij de aanvang van een nieuw schooljaar

          Vlotte beschikbaarheid van de leerkracht voor of na de schooluren.

Soms heeft een leerling nood aan extra zorg binnen of buiten de klas. Ook hierin proberen we als team mee te zorgen voor de best mogelijke aanpak van elk kind. We proberen dit te realiseren via volgende maatregelen.

·         Verhoogde zorg voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften

          Differentiatie van het aanbod op vlak van oefeningen,tempo, huiswerk,…

          Verder uitbouwen van de leerlingbehoeften tijdens een MDO waarbij we als team ondersteund worden door het CLB. Hierbij houden we rekening met de sterkte van ieder kind om dat te benutten en zo de mindere aspecten in zijn ontwikkeling aan te pakken.

          Uitbouw van niveaulezen binnen de zorgwerking

          Extra aandacht van de schrijfmotoriek bij de kleuters en eerste leerjaar .

          Toepassen van sticordimaatregelen voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie

          Nauwe samenwerking bij de overgang van het lager onderwijs en secundair onderwijs.

          Een goede begeleiding als er gekozen wordt voor een school op maat.

VANDAAG: zondag 9 mei 2021
snelnieuws

De zomer is voorbij

maar daar gaan we niet om treuren

want de herfst, die hoort erbij.

De hamster haalt met vlugge pootjes,

voor de winter nog wat nootjes.

En de zwaluw zegt, ik ga hem smeren,

in het warme zuiden ga ik logeren.

We rapen kastanjes in het mos

en maken wandelingen door het bos.

Alle blaadjes gaan verkleuren,

maar daar gaan we niet om treuren

want de herfst die hoort erbij.

 

Afbeeldingsresultaat voor fijne herfstvakantie

Filmpjes

Beste bezoeker,

Voortaan kun je filmpjes van activiteiten, uitstappen,… terugvinden op onze facebook-pagina van de school.  Hiervoor klik je gewoon op het icoontje Facebook bovenaan de pagina.

Recente reacties
Naar onze activiteitenkalender

Klik hier voor onze volledige activiteitenkalender.